Bài viết

Bê tông đổ trên mặt sàn gạch bê tông nhẹ Block và cốt thép tạo liên kết

Những lưu ý đổ bê tông tươi trong thời tiết nắng nóng

Nước ta lại là nước có thời tiết khắc nhiệt. Vậy làm thế nào để việc đổ bê tông tươi đúng kỹ thuật và có độ bền dài lâu?