Bài viết

Gia thep xay dung hien nay

Đơn giá thép xây dựng hôm nay 5/5/2019: Thép tiếp đà tăng

Bước sang tháng 5, giá thép xây dựng tiếp tục đà tăng lên. Nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu xây dựng tại Việt Nam vẫn đang rất sôi động
Thép cuộn thành phẩm

Vật liệu xây dựng nhảy giá - Panel Thành Đô

Từ đầu năm 2019 đến nay, giá vật liệu xây dựng ở TP HCM như sắt, thép, cát, gạch... đã tăng 5% - 7%. Nguyên nhân do các công trình xây dựng