Bài viết

Thép cuộn thành phẩm

Vật liệu xây dựng nhảy giá - Panel Thành Đô

Từ đầu năm 2019 đến nay, giá vật liệu xây dựng ở TP HCM như sắt, thép, cát, gạch... đã tăng 5% - 7%. Nguyên nhân do các công trình xây dựng
Báo giá sàn bê tông siêu nhẹ

Thị trường vật liệu xây dựng ổn định những tháng đầu năm 2018

Bộ Xây dựng đánh giá, tình hình thị trường vật…