Bài viết

Xu hướng xây dựng nhà bằng khung thép phổ biến ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam

Tìm hiểu về thép trong xây dựng

Thép trong xây dựng hiện đại có vai trò quan trọng như thế nào? Thép trong xây dựng phải đáp ứng những yếu tốt nào? Cùng đọc bài viết sau nhé
Một công trình nhà khung thép công nghiệp do Panel Thành Đô thi công

Tìm hiểu về kết cấu thép trong xây dựng

Kết cấu thép là như thế nào? Kết cấu thép có những ưu điểm nào? Vì sao khung thép được sử dụng nhiều trong xây dựng hiện đại?