Bài viết

Cách bảo dưỡng sàn bê tông sau thi công

Cách bảo dưỡng sàn bê tông sau thi công

Bảo dưỡng sàn bê tông sau thi công là quá trình giữ cho bê tông luôn có độ ẩm nhất định. Vậy bảo dưỡng trần bê tông như thế nào cho tốt?