Thi công sàn bê tông Deck và khung thép tiền chế tại Kim Mã - ba Đình - Hà Nội

Công trình sàn bê tông Deck và khung thép tiền chế tại Kim Mã - Ba Đình

Công ty THHN Panel Thành Đô thi công sàn bê tông Deck…
Toàn cảnh nhà khung thép tại Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội

Sàn bê tông Decking và khung thép tại Nghi Tàm - Hà Nội

Sàn bê tông Decking và khung thép tiền chế vừa được…