20 04/2018

Chuẩn bị thi công nhà khung thép tại Bắc Ninh

Panel Thành Đô lại chuẩn bị thi công công trình tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là nhà ở dân dụng được thiết kết theo hướng hiện đại. Kết cấu nhà sử dụng hệ khung thép tiền chế và sàn bê tông siêu nhẹ.

Hình ảnh công nhân làm mặt bằng và chuẩn bị đưa khung thép tiền chế vào thi công.

 

Bản vẽ kỹ thuật nhà 2 tầng tại Bắc Ninh

Bản vẽ kỹ thuật

 

Thi công hạ tầng

Thi công hạ tầng

 

Vận chuyển khung thép vào  địa điểm thi công

 

 

Vận chuyển khung thép vào  địa điểm thi công

 

Vận chuyển khung thép vào  địa điểm thi công

Vận chuyển khung thép vào  địa điểm thi công