Bài viết

Giá thép xây dựng tiếp tục tăng mạnh

Giá thép xây dựng ngày 7/5/2019: Thép tiếp đà khởi sắc, quặng sắt bật tăng

Giá sắt thép xây dựng 7/5/2019 tiếp tục đà tăng. Mức tăng giá sắt thép xây dựng được điều chỉnh tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn