Bài viết

Thiết kế tầng 1 nhà 2 mặt phố 2 tầng 1 tum

Thiết kế nhà dùng sàn bê tông nhẹ 2 mặt tiền - sàn bê tông nhẹ Xuân Mai

Dùng sàn bê tông nhẹ để làm trần nhà hiện nay rất phổ biến. Xin giới thiệu thiết kết nhà dùng sàn bê tông nhẹ nhà 2 tầng 2 mặt tiền hiện đại.