Bài viết

Nhà khung thép là nhà có kết cấu khung, dầm, cột bằng thép tiền chế

Vì sao nhà thép được ưu chuộng trong xây dựng?

Nhà thép được ưu chuộng tại các nước tiên tiến trên thế giới. Vậy nhà thép là gì? Ứng dụng của chúng thế nào trong cuộc sống của chúng ta?