Bài viết

Bọt tạo bê tông xốp nhẹ

Bê tông bọt và ứng dụng trong xây dựng

Bê tông bọt là một loại bê tông nhẹ được sản xuất từ ​​xi măng, cát hoặc, nước và bọt. Bê tông bọt có nhiều ứng dụng trong xây dựng hiện đại