Bài viết

Máy mài sàn bê tông

Máy mài sàn bê tông trong xây dựng

Máy mài sàn là máy chuyên phục vụ để đánh bóng sàn đá, có công dụng làm phẳng mịn nên bê tông, phá bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sàn
Đánh bóng sàn bê tông giúp sàn nhà sáng bóng, thẩm mỹ

Tham khảo qui trình đánh bóng sàn bê tông

Qua quá trình đánh bóng cho ra những sàn nhà phẳng bóng, đồng thời tăng cường độ cứng cho sàn bê tông. Dưới đây là qui trình đánh bóng sàn